liveincuracao.com

advertising | contact

Curacao information - LiveInCuracao.com

2008-04-16 NAHA Persbericht

Kanttekeningen bij artikel van Radio Nederland Wereldomroep over Ned. Ant. Nat. Dames Hockey Team

Bij een recentelijk verschenen artikel van Radio Nederland Wereldomroep over het Antilliaans vrouwenhockey wil de “Netherlands Antilles Hockey Association (NAHA)” een paar kanttekeningen plaatsen.

NAHA wil uitdrukkelijk kenbaar maken, dat het Nederlands Antilliaans Olympisch Comité (NAOC) haar verantwoording neemt betreffende de uitzending van gekwalificeerde atleten en sportteams aan de Olympische Spelen 2008 Het NAOC garandeert, dat de reis-, verblijfs- en officiële kledingkosten voor haar rekening komen. Zulks heeft het NAOC recentelijk nogmaals aan de NAHA bevestigd. Andere kosten, zoals wedstrijdkleding en voorbereidingskosten, komen wel voor rekening van de NAHA, waarvoor sponsorbijdragen welkom zijn. Een en ander conform de strenge, geldende Olympische regels van sponsoring.

Verder is het goed om te weten, dat er internationale regels zijn voor atleten, die van nationaliteit willen wisselen om voor een ander land te mogen uitkomen. Hiervoor geldt een wachtperiode van drie jaren tussen de laatste representatie voor het ene land en de eerste representatie voor het nieuwe land. Overigens geldt deze regel voor senior-atleten. Junior-atleten, die als U-21 voor een land zijn uitgekomen, mogen bij het bereiken van de senior leeftijd een nieuw land kiezen om te vertegenwoordigen.