liveincuracao.com

advertising | contact

Curacao information - LiveInCuracao.com

2008-10-10 Premio Boeli van Leeuwen wordt op 10 ok

Geldprijs samen met oorkonde en beeldje van Cornelis Zitman

Premio Boeli van Leeuwen wordt op
10 oktober 2009 voor eerst uitgereikt


WILLEMSTAD – Het Bestuurscollege van Curaçao heeft ingestemd met het voorstel van een commissie om met ingang van 10 oktober volgend jaar om de twee jaar de Premio Boeli van Leeuwen uit te reiken aan een persoon of organisatie met bijzondere intellectuele verdiensten op cultureel, juridisch, staatkundig, bestuurlijk, sociaal en/of journalistiek gebied. Aan de vooravond van de geboortedag van de eind vorig jaar overleden grote schrijver en jurist deed gedeputeerde Marilyn Alcalá-Wallé van cultuur deze officiële aankondiging in La Belle Alliance van het Avila Hotel.

Ter bevordering van multiculturele uitingen en om dr. W.C.J. (Boeli) van Leeuwen te eren voor zijn bijzondere verdiensten voor Curaçao, wordt bij de beoordeling van kandidaten voor de Premio Boeli van Leeuwen meegenomen dat hun prestaties getuigen van originaliteit en creativiteit en dat ze exemplarisch, inspirerend, blikverruimend en eilandoverstijgend zijn. De winnaar moet komen uit het Koninkrijk der Nederlanden; indien niet woonachtig is op Curaçao dan moet die persoon of organisatie op zijn minst een aantoonbare verbondenheid hebben met dit eiland.
De prijs zal om de twee jaar op Boeli van Leeuwen’s geboortedag 10 oktober worden overhandigd en bestaat uit een geldprijs van 10 mille, een oorkonde van de Curaçaose overheid en een bronzen beeld (23 cm hoog) dat de in Caracas wonende, internationaal vermaarde Nederlandse beeldhouwer Cornelis Zitman, voormalig vriend van Boeli van Leeuwen, speciaal voor deze prijs ontworpen heeft. Dat beeldje toont Boeli in een peinzende zithouding boven een kopje koffie met zijn vaste hoed op. Bij de presentatie is donderdag alvast een foto getoond van dit beeldje dat nog in brons wordt gegoten.
Afgesproken is dat de prijs wordt uitgereikt in het Avila Hotel, aangezien Boeli van Leeuwen daar een vast stekje had waar hij koffie dronk en met vrienden en bekenden literaire, culturele, politieke en staatkundige discussies voerde. Verder is overeengekomen dat Kas di Kultura de logistieke en organisatorische aspecten van de tweejaarlijkse uitreiking verzorgt.

In de commissie, die in opdracht van gedeputeerde Alcalá-Wallé het voorwerk heeft gedaan en met een uitgewerkt en beargumenteerd voorstel kwam, hadden zitting de heren Edsel ‘Papy’ Jesurun (voorzitter), Nic Møller, Henry Pietersz, Charles do Rego en Wim Rutgers. Mevrouw Nydia Ecury had zich eerder om gezondheidsreden teruggetrokken. Het Bestuurscollege heeft ermee ingestemd om deze commissieleden te benoemen als de eerste leden van de Adviesraad Premio Boeli van Leeuwen. De taak van de Adviesraad is om een jury van zes personen aan te wijzen, bestaande uit een coördinerende voorzitter en vijf leden met stemrecht. De vereisten voor de juryleden zijn dat zij deskundig zijn op tenminste één van de genoemde gebieden en zich onafhankelijk kunnen opstellen. Niet later dan zes weken vóór 10 oktober van het bewuste jaar krijgt het Curaçaose eilandbestuur van deze jury een beargumenteerd voorstel.

Aan het slot van de bijeenkomst speelde pianist Wim Statius Muller een speciaal door hem gecomponeerde wals ‘E yobida di ayera’ die hij opdroeg aan Boeli van Leeuwen op diens 75ste verjaardag. Na de wals ‘Avila Beach Hotel’ als toegift te hebben gespeeld bleven de genodigden nog enige tijd napraten over de nieuwe culturele prijs van Curaçao.