liveincuracao.com

advertising | contact

Curacao information - LiveInCuracao.com

2008-11-10 UNA werkt aan onderwijssituatie

Start gemaakt met invulling vacatures aan SEF

UNA werkt aan onderwijssituatie
volgens richtlijnen van IC rapport

WILLEMSTAD – Tijdens een presentatie de afgelopen week voor de hele gemeenschap van de UNA heeft waarnemend Rector Magnificus Herman Behr MBA uitgelegd dat de UNA leiding met steun van de Raad van Toezicht aan de hand van het recente rapport concrete stappen neemt om de onderwijssituatie te verbeteren. Zelf zal hij halverwege deze week terugtreden om plaats te maken voor prof dr. Jeanne de Bruijn die na een maand terugkomt van vakantie.

De waarnemend Rector Magnificus deed tijdens de sessie in de aula uitvoerig uit de doeken hoe er in de afgelopen 4 weken gewerkt is aan verbetering van de situatie aan de UNA en in het bijzonder aan de Sociaal Economische Faculteit (SEF). Dat is begonnen met de aanstelling van SEF docent drs. Renny Maduro tot nieuwe decaan. Daarbij zijn duidelijke afspraken zijn gemaakt over diverse zaken, zoals een snelle invulling van de reeks vacatures al geruime tijd bestaan in de bezetting van de SEF staf. Van recente datum zijn de benoemingen van de nieuwe fulltime SEF docenten Mark Hawkins Ph.D, als wetenschappelijk hoofdmedewerker (per 1 juli dit jaar), Richard Martina MSc MA, als wetenschappelijk medewerker, Eric Panneflek MBA als wetenschappelijk medewerker 1ste (beide per 15 oktober) en Margit de Freitas MBA als wetenschappelijk medewerker (per 1 november). Verder is in recente weken uitvoerig gesproken met een reeks kandidaten voor de invulling van nog een reeks vacatures aan de SEF. Zodra die ronde van besprekingen is afgerond, kunnen nog meer benoemingen tegemoet gezien worden. Er zijn vóór het einde van het jaar nog een aantal vacatures op te vullen bij de SEF, waarvoor zich al ruim voldoende gekwalificeerde kandidaten hebben gemeld. Zij maken deel uit van het selectie- en benoemingsproces waaraan de Rector Magnificus, de decaan en de HRM functionaris (personeelszaken) van de UNA werken in het belang van de studenten en het onderwijs aan de universiteit.

Versterking rectoraat
Tijdens de informatieve sessie was de heer Behr er ook open over dat komende woensdag conform afspraak de termijn afloopt dat prof dr. De Bruijn met vakantie was. Zij keert dan terug op kantoor en in haar functie. Op datzelfde moment komt er een eind aan de maand dat de heer Behr MBA voor haar heeft waargenomen als Rector Magnificus aan de UNA. Zelf is hij dan onmiddellijk weer op zijn post als voorzitter van de Raad van Toezicht van de UNA. De heer drs. Filo Silvano, lid van de Raad van Toezicht, zal voor onbepaalde tijd de rector ondersteunen in de uitoefening van haar taken aan de UNA. Dat doet hij in afwachting van een meer definitieve invulling van de gewenste versterking van het rectoraat, zoals ook nadrukkelijk aanbevolen in het IC rapport van medio vorige maand. Vooralsnog is langs informele kanalen nog geen gegadigde gevonden voor de post van een vice Rector Magnificus die de rector kan ontlasten van bepaalde taken en verantwoordelijkheden. Daarom zal een formele procedure, o.a. via advertenties in de media, moeten worden opgestart om kandidaten te werven voor die nieuwe post.

Rechtzetten verhoudingen
Antwoordend op gerichte vragen vanuit de zaal verklaarde de heer Behr in de aula dat werk wordt gemaakt van door de Investigatory Committee (IC) geconstateerde verstoorde verhoudingen tussen UNA als werkgever en sommige employees. De bedoeling is om scheve situaties recht te zetten. In gevallen van ernstig verstoorde relaties krijgen betrokkenen ruimschoots de gelegenheid om zich te weren tegen wat is opgemerkt over hun rol en functioneren op de UNA. Voor zover er leemtes ontstaan in het rooster, colleges en andere werkzaamheden, hebben de waarnemend Rector Magnificus en de Raad van Toezicht de decaan voldoende alternatieven geboden voor continuering van het onderwijs aan de SEF.

Tot slot bedankte de heer Behr publiekelijk de docenten, decanen, studenten en het hele UNA personeel voor de genoten medewerking in de voorbije maand dat hij aan het roer was.

 

###

A kuminsá yena puestonan vakante na SEF

UNA ta trahando riba situashon di
enseñansa segun liña di rapòrt IC

WILLEMSTAD – Durante un presentashon dilanti e komunidat kompleto di UNA den e siman ku a kaba, Rector Magnificus suplente Herman Behr MBA a splika ku gerensia di universidat, respaldá pa Hunta di Supervishon, ta tuma e pasonan konkreto pa drecha e situashon di enseñansa segun e rekomendashonnan di e rapòrt resien. E mes lo hala bèk mei-mei di e siman aki pa traha lugá pa profesor dr. Jeanne de Bruijn ku ta regresá di un luna di fakansi.

Durante e seshon den oula e Rector Magnificus suplente a splika en ekstenso kon den e último kuater simannan a traha pa drecha e situashon na UNA, spesialmente na e fakultat sosio-ekonómiko (SEF). Esei a kuminsá ku nombramentu di e dosente drs. Renny Maduro di SEF komo dekano nobo. E momento ei a palabrá algun kos bon kla, manera ku di forma aselerá lo yena e puestonan ku tin basta tempu habrí kaba na staf di SEF. Resientemente a nombra komo dosente fulltime nobo na SEF Mark Hawkins Ph.D, komo kolaborador sientífiko en hefe (ya for di dia 1 di yüli e aña aki), Richard Martina Msc, komo kolaborador sientífiko, Eric Panneflek MBA, komo kolaborador sientífiko (ámbos entrante dia 15 di òktober) i Margit de Freitas MBA, komo kolaborador sientífiko (entrante dia 1 di novèmber). Ademas a papia den e simannan aki en ekstenso ku vários kandidato pa yena mas puesto vakante na SEF. Asina ku terminá e tanda di kòmbersashonnan ei, por spera mas nombramentu. Promé ku fin di aña lo mester yena algun puesto habrí mas na SEF pa kua ya a risibí solisitut di bastante kandidato bon kalifiká. Nan ta den e proseso di selekshon i nombramentu ku e Rector Magnificus, e dekano i e funshonario di HRM (asuntunan di personal) ta traha n’e na interes di e studiantenan i di enseñansa na e universidat.

Reforsá rektorado
Durante e seshon informativo señor Behr di forma habrí a konta tambe ku djarason awor konforme palabrashon e término ta kaba ku prof dr. De Bruijn tabata ku fakansi. E ta bini ofisina bèk i lo ta den funshon atrobe. Na e mes momento ta yega un fin na e luna ku señor Behr MBA a remplas’é komo Rector Magnificus na UNA. E mes ta bai bèk inmediatamente na su posishon di ta presidente di e Hunta di Supervishon di UNA.
Señor drs. Filo Silvano, miembro di Hunta di Supervishon, pa tempu indefiní lo duna sosten na e rector den ehekushon di su tareanan na UNA. Esei e ta hasi tanten ku ta buskando un método pa reforsá e rektorado di forma mas definitivo, manera e rapòrt di IC di mei-mei di luna pasá a rekomendá asina enfátikamente. Atraves di e kanalnan informal no a haña niun kandidato ainda pa e puesto di vice Rector Magnificus ku mester aliviá e rector di sierto tarea i responsabilidat. P’esei awor mester start un prosedimentu formal, entre otro ku avisonan den korant, pa reklutá kandidato pa e puesto nobo aki.

Drecha relashonnan
Kontestando preguntanan dirigí for di sala, señor Behr a deklará den oula ku debidamente ta hasi kaso di e echo ku ta eksistí relashonnan perturbá entre UNA komo dunadó di trabou i sierto empleado, manera e Investigatory Committee (IC) a konstatá. E intenshon ta pa drecha loke a bai robes. Den kaso di relashonnan seriamente perturbá lo duna esnan envolví ampliamente e oportunidat pa defendé nan mes kontra loke a deklará por eskrito riba nan papel i funshonamentu na UNA. Pa si akaso surgi un bashí den e roster, lès i otro aktividatnan, e Rector Magnificus suplente i e Hunta di Supervishon a brinda e dekano sufisiente alternativa pa sigurá kontinuidat den enseñansa na SEF.

Finalmente señor Behr públikamente a gradisí e dosente, dekano i studiantenan i henter personal di UNA pa e koperashon ku el a haña durante e luna tras di lomba ku e tabata na timon.