liveincuracao.com

advertising | contact

Curacao information - LiveInCuracao.com

2009-03-23 Nieuwe Masteropleiding aan de Faculteit der Technische Wetenschappen van de UNA

Nieuwe Masteropleiding aan de Faculteit der Technische Wetenschappen van de UNA
 
 
Op woensdag 25 maart 2009 houdt de Faculteit der Technische Wetenschappen een informatieavond over een nieuw te starten masteropleiding ”Industrial Engineering” aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen.
 De Universiteit van Twente en de Universiteit van de Nederlandse Antillen hebben  hun krachten gebundeld en 3 verschillende masterprogramma’s ontwikkeld als verlenging van en aanvulling op de huidige bachelorprogamma’s aan de Technische Faculteit. In Nederland worden soortgelijke masterprogramma’s georganiseerd door de Universiteit Twente, de Technische Universiteit Eindhoven en de Technische Universiteit Delft samen.
De drie varianten van de masteropleiding “Industrial Engineering” zijn; Construction Engineering and Management, Industrial operations en Techno MBA.
Het masterprogramma van Industrial Engineering is ontwikkeld om de student inzicht en vaardigheden bij te brengen  bij het analyseren, en beheersen van alle processen die binnen bedrijven of organisaties belangrijk zijn om geavanceerde producten, objecten en complexe diensten te kunnen leveren.  
De variant Construction Engineering and Management leert de student het gehele proces rondom de bouw te analyseren, beheersen en te overzien. De student leert niet alleen de techniek, maar leert  bijvoorbeeld ook hoe bouwprojecten op een efficiente en effectieve wijze uit te voeren, milieu impact studies uit te voeren, budgettering, kostenbeheersing  veiligheidsaspecten en risicomanagement.  
De variant Industrial Operations houdt zich merendeels bezig met het ontwerpen en beheersen  van het proces van vervaardiging van complexe producten en de daarbijbehorende logistieke systemen. De fasen worden doorlopen vanaf de ontwikkeling tot en met de realisatie van een nieuw product.  De student leert hoe op basis van nieuwe technologieen, op efficiente wijze producten kunnen worden gemaakt en hoe de hiervoor noodzakelijke processen het beste kunnen worden ingericht en beheerst.  
De laatste variant is de Techno MBA, dit is een deeltijd masterprogramma, welke wordt georganiseerd door de Technische Faculteit en de Universiteit van Twente samen.
Dit programma is bedoeld voor professionals met een technische achtergrond en werkervaring op Msc (Master of Science) of  Bsc (Bachelor of Science level) niveau . Dit programma bestaat uit 10 modules waaronder o.a. accounting, marketing, research, innovatie management, technisch ondernemerschap, informatie en kennis management.
Voor meer informatie over de verschillende varianten deze nieuwe masteropleiding  kan iedere belangstellende deelnemen aan de informatieavond op
                                      
Datum:               25 maart 2009
Plaats:                Aula UNA
Tijd:                    20.00 -22.00 uur
Voertaal:            Nederlands en Papiamentu