liveincuracao.com

advertising | contact

Curacao information - LiveInCuracao.com

2009-04-08 Eerste Caribische do.co.rno.rno seminar 'The impact of Caribbean Modern Architecture'
              

 

Stichting do.co,mo.mo Curaçao en Technische Faculteit organiseren

Eerste Caribische do.co.rno.rno seminar 'The impact of Caribbean Modern Architecture'

WILLEMSTAD -  Van 27 tot en met 29 april 2009 orzaniseert Stichtinz do.co.mo.mo Curaçao samen met de afdelinz Bouwkunde en Civiele Techniek van de Faculteit der Technische Wetenschappen van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) een Internatlonaal seminar over moderne architectuur in de Caribische rezio.
 
Aanleiding Voor dit seminar is de oprichting van Stichting do.co,mo.mo Curaçao in september 2008 die deel uitmaakt van do.co,mo.mo international. welke als doelstelling heeft het verbeteren van de documentatie en conservering van de moderne beweging (movement).

Centraal staat de vraag wat de moderne architectuur heeft bijgedragen aan onze samenleving. Diverse lokale en internationale deskundigen op het gebied van architectuur nemen deel. Het seminar is bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek via twee openbare lezingen in de aula van de UNA om 20.00 uur op 27 en 28 april. De ochtend van de 29' april vindt er een afsluitend besloten debat plaats in de voormalige Leeszaal op Pietermaai (het huidige NAAM). Het programma van dit seminar is beschikbaar op de website van de UNA op www.una.an/en/activiteiten/events.
 
Voor meer informatie over dit seminar kan contact opgenomen worden met mevrouw Ir. Sofia Saavedra. Bruno M.A., associate professor aan de Faculteit der Technische Watenschappen, afdeling Bouwkunde en Civiele Techniek, en tevens voorzitter van Stichting do.co.mo.mo Curaçao via e-mail adres  of telefonisch op telefoonnummer . Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor de lezingen op 27 en 28 april via het e-mail adres waarin dan tevens aangegeven dient te worden of dat voor beide dagen of anders voor welke van de twee dagen.
 
 
 
  *************** 
 

Seminar moderne architectuur

WILLEMSTAD - Stichting do.co,mo.mo Curaçao organiseert van 27 tot en met 29 april een internationaal seminar over moderne architectuur in de Caribische regio. 'The impact of Caribbean Modem Architecture' is in samenwerking met de afdeling Bouwkunde en Civiele Techniek van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA). Aanleiding voor de studiegroep is de oprichting van de stichting in september 2008. Centraal staat de vraag wat de moderne architectuur heeft bijgedragen aan onze huidige samenleving. Diverse lokale en internationale deskundigen op het gebied van architectuur zullen lezingen geven in de aula van de UNA In de ochtend van 29 april zal er een besloten debat plaatsvinden in de voormalige Leeszaal op Pietermaai (het huidige NAAM). Het programma en registratiemogelijkheden van dit seminar zijn beschikbaar op de website van de UNA onder 'events'.