liveincuracao.com

advertising | contact

Curacao information - LiveInCuracao.com

2009-05-13 MAILING VAN CURACAO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES ASSOCIATION (CIFA) MET BETREKKING TOT HET REFERENDUM VAN 15 MEI 2009

MAILING DI
CURACAO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES ASSOCIATION (CIFA)
RELASHONA KU REFERENDEM DI 15 MEI 2009
 
Direktiva di CIFA a disidí pa hasi un apelashon riba personal di su miembronan, siendo alrededor di 100 empresa riba tereno di servisio internashonal, pa na e referèndem di dia 15 di mei 2009 vota pa opshon SI.
Despues di turismo, e sektor di servisio finansiero internashonal ta e didos fuente mas importante pa generá devisa. Nos sektor ta ademas un fuente importante pa empleo riba nivel haltu na Kòrsou. E ta krea empleo direkto na mas ku 2000 hende (4% di e poblashon aktivo di Kòrsou) i empleo indirekto na mas ku 6500 hende (12% di e poblashon aktivo di Kòrsou).
Den e proseso pa yega na un konseho di voto pa e referèndem binidero, nos direktiva a duna hopi balor na e siguiente aspektonan:

1.    E posishon kompetitivo di Kòrsou. Den e  mundu di servisio finansiero internashonal ta di fundamental importansia ku un hurisdikshon konosé un klima polítiko i estatal stabil ku  garantia pa seguridat hurídiko. Invershonistanan di afó ku ta invertí un kapital supstansial den òf atraves di un hurisdikshon pa loke ta seguridat hurídiko no ke kore niun riesgo ku nan propiedatnan. Pa lo mínimo ku nan duda den stabilidat di un hurisdikshon, e invershonistanan strañero aki lo transferí nan propiedatnan pa otro hurisdikshonnan. E invershonistanan di eksterior ta mira un debe nashonal di algun mil mion florin, sin opshonnan real di por paga e debe aki bèk, komo un faktor di riesgo i esaki lo kondusí na redukshon di oferta di trabou i konsekuentemente na ménos empleo den nos sektor. Direktiva di CIFA ta haña saneamentu di e debe aki un prioridat haltu. Direktiva no por konsiderá e ‘Business Plan’ di e protagonistanan di opshon NO pa sanea e debe nashonal sin yudansa di afó komo un alternativa real.

2.    Drechamentu di e klima di establesimentu. Den e lucha fuerte di kompetensia ku otro hurisdikshonnan pa kai na agrado di e invershonistanan strañero, no ta posibel pa logra kresementu sin hasi invershonnan konsiderabel den nos klima di establesimentu. Pa motibu di pagonan pa e interes i pago bèk riba e debe nashonal kuantioso di alrededor di 5 mil mion florin Antiano, Gobièrnu den e último añanan no tabata kapas pa hasi e invershonnan ku tabata nesesario, entre otro den enseñansa i nos infrastruktura. E saneamentu parsial di e debe si skohe pa opshon SI, lo krea a espasio finansiero pa ehekutá e invershonnan nesesario den nos klima di establesimentu, di moda ku Pais Kòrsou por drenta e lucha pa gana e interes di e invershonista di afó ku otro hurisdikshonnan mihó.

3.    Drechamentu di kuido médiko i e reda sosial di Pais Kòrsou. Na e momento aki e nivel di e provishonnan den e sektor di kuido médiko i pa esnan den mas nesesidat den nos komunidat, ta apsolutamente insufisiente. Sinembargo, pa por logra drecha riba e terenonan aki mester gasta plaka. Na e momento aki Gobièrnu no ta disponé di e plaka nesesario i lo no por disponé di esaki tampoko tanten ku e mester usa un parti importante di su entradanan pa paga interes i paga bèk riba debenan di Gobièrnu mes. Den e aspekto aki tambe saneamentu di debe lo produsí bentaha inmediato pa e habitantenan di Pais Kòrsou si nan skohe pa e opshon SI.
Por lo demas Direktiva di CIFA por haña su mes masha bon den e pakete ku nos mes hendenan a negoshá i ta kontentu ku e mekanismonan di kontròl adishonal ku ta bai introdusí pa evitá ku den futuro e situashon por sali for di man atrobe. Ademas, retraso di e saneamentu di debe i konsekuentemente e invershonnan den enseñansa, kombatimentu di pobresa, kuido médiko i e klima di establesimentu di Kòrsou, no ta deseabel i hasta inaseptabel. E asuntunan aki ta demasiado krítiko i importante. Pues, CIFA ta di opinion ku e opshon SI ta duna e mihó garantia pa un Kòrsou próspero i p’esei e ta apelá riba tur hende, spesialmente riba e míles di kolaboradornan di su miembronan, pa den e referèndem vota pa opshon SI.


*****************


MAILING VAN
CURACAO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES ASSOCIATION (CIFA)
MET BETREKKING TOT HET REFERENDUM VAN 15 MEI 2009

 
Het Bestuur van CIFA heeft besloten om het personeel van haar leden, zijnde een 100-tal bedrijven werkzaam op het gebied van internationale dienstverlening, op te roepen om tijdens het referendum van 15 mei 2009 voor de SI optie te stemmen.

De internationale financiële dienstverleningsector is voor de economie van Curaçao, na het toerisme, de tweede deviezen genererende bron. Onze sector is daarnaast een belangrijke bron van hoogwaardige werkgelegenheid op Curaçao. Het biedt directe werkgelegenheid aan ruim 2.000 mensen (4% van de beroepsbevolking van Curaçao) en indirecte werkgelegenheid aan ruim 6.500 mensen (12% van de beroepsbevolking van Curaçao).

Bij het bepalen van het stemadvies voor het komende referendum heeft ons Bestuur grote waarde toegekend aan de volgende aspecten:

1.    De concurrentiepositie van Curaçao. In de wereld van internationale financiële dienstverlening is het van fundamenteel belang dat een jurisdictie een stabiel politiek en staatkundig klimaat kent met een gegarandeerde rechtszekerheid. Buitenlandse investeerders die substantiële vermogens in of via een jurisdictie investeren, willen qua rechtszekerheid geen enkele risico lopen ten aanzien van hun bezittingen. Deze buitenlandse investeerders zullen bij de geringste twijfel ten aanzien van de stabiliteit van een jurisdictie hun bezittingen overhevelen naar andere jurisdicties. Een overheidschuld van vele miljarden guldens, zonder reële opties voor aflossing van deze schuld, wordt als een risicofactor gezien door buitenlandse investeerders en zal leiden tot afname van het werkaanbod, en daarmee de werkgelegenheid, in onze sector. Sanering van deze schuld wordt door het Bestuur als een belangrijke prioriteit gezien. Het “Business Plan” van de voorstanders van de NO optie om de overheidschuld van Curaçao zonder financiële hulp van buitenaf te saneren, wordt door ons bestuur niet als een reëel alternatief beschouwd.

2.    Verbetering van het vestigingsklimaat. In de zware concurrentiestrijd met andere jurisdicties om de gunst van buitenlandse investeerders is groei zonder forse investeringen in ons vestigingsklimaat niet mogelijk. Door de rentebetalingen en aflossingen op de omvangrijke overheidschuld van circa 5 miljard Antilliaanse guldens, is de Overheid in de afgelopen jaren niet in staat gebleken om de benodigde investeringen in onder meer onderwijs en infrastructuur te kunnen opbrengen. De partiële schuldsanering bij een keuze voor de SI optie zal de financiële ruimte creëren om de benodigde investeringen in ons vestigingsklimaat uit te kunnen voeren, waardoor Land Curaçao de strijd met andere jurisdicties om de gunst van de buitenlandse investeerder beter aan kan.

3.    Verbetering van de gezondheidszorg en het sociaal vangnet van Land Curaçao. Het niveau van de voorzieningen in de gezondheidszorg en voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving is op dit moment absoluut onvoldoende. Echter, het aanbrengen van verbeteringen op deze gebieden kost geld. De Overheid beschikt momenteel niet over de daarvoor benodigde gelden en zal ook niet over deze gelden kunnen beschikken zolang een belangrijk deel van haar inkomsten moet worden gebruikt voor rentebetalingen en aflossingen op de Overheidschulden. Ook in dit opzicht zal de schuldsanering bij een keuze voor de SI optie direct voordelen voor de inwoners van Land Curaçao kunnen opleveren.

Het Bestuur van de CIFA kan zich verder goed vinden in het pakket dat is onderhandeld door onze mensen en is blij met de additionele controle mechanismen die worden ingevoerd om te voorkomen dat de situatie in de toekomst (weer) uit de hand loopt. Verder uitstel van de schuldsanering en daarmee investeringen in onderwijs, armoedebestrijding, gezondheidszorg en het vestigingsklimaat van Curaçao is niet wenselijk en niet acceptabel. Deze zaken zijn te kritiek en te belangrijk. De CIFA is dan ook van mening dat de SI optie de beste garantie biedt voor een welvarend Curaçao en roept daarom een ieder op, in het bijzonder de duizenden medewerkers van haar leden, om tijdens het referendum voor de SI optie te stemmen.