liveincuracao.com

advertising | contact

Curacao information - LiveInCuracao.com

2007-12-10 Koninkrijks Boomfeestdag [nl]

Eerste Koninkrijks Boomfeestdag op Curaçao,
bron: Stichting Nationale Boomfeestdag

Op zaterdag 15 december 2007 organiseert Stichting Nationale Boomfeestdag in samenwerking met Elizabeth Stichting de eerste Koninkrijks-Boomfeestdag. Dit vanwege het feit dat het die dag Koninkrijksdag is én omdat Stichting Nationale Boomfeestdag dit jaar 50 jaar bestaat. Curaçao staat centraal. Ruim 150 kinderen zullen het Koninkrijk (de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland) vertegenwoordigen en 150 inheemse bomen planten op 4 plantlocaties. Eregasten zijn Minister-President Emily de Jong-Elhage, mevrouw Dulcie Goedgedrag-Terborg (echtgenote van Gouverneur F. Goedgedrag) en de heer R. Vermaas, Vertegenwoordiger van Nederland op de Nederlandse Antillen.

Deze Eerste Koninkrijks Boomfeestdag is de slotactiviteit van de jubilerende Stichting Nationale Boomfeestdag, die haar 50-jarig Jubileum vierde op 21 maart jongstleden in aanwezigheid van Koningin Beatrix. Het idee voor deze Boomfeestdag ontstond toen het Beatrix-Jubileumbos in 2005 werd aangeboden aan Koningin Beatrix ter gelegenheid van het 25-jarig Regerings-Jubileum van onze vorstin. Bij deze aanbieding waren ook kinderen van de Nederlandse Antillen en Aruba aanwezig en tijdens een informeel samenzijn met Koningin Beatrix werd dit idee geboren.

Koninkrijksdag is de viering van het tekenen van het Koninkrijksstatuut in Nederland. Dit statuut werd op 15 december 1954 getekend door Koningin Juliana. Toen bestond het Koninkrijk uit: Nederland, Suriname, Nieuw-Guinea en de Nederlandse Antillen. Nu maken deel uit van het Koninkrijk: Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. In het statuut worden de verhoudingen tussen Nederland en haar overzeese gebiedsdelen geregeld. Dit  jaar wordt de Koninkrijksdag voor het laatst gevierd in deze samenstelling, omdat een aantal eilanden volgend jaar een gemeente van het Koninkrijk gaan worden.

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft in dit kader nauw samengewerkt met Elisabeth Stichting, opgericht door de op Curaçao geboren mevrouw Brigida Meyer-Cratz. Elizabeth Stichting zet zich in  voor projecten op de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland. De Stichting genereert fondsen voor projecten ten behoeve van armoede bestrijding op het gebied van onderwijs en milieu, maar ook t.a.v. ouderenzorg, gezondheidzorg en ondernemerschap. Brigida Meyer-Cratz is dit jaar overleden en haar laatste wens was het herbebossingproject te ondersteunen.  Mevrouw Gladys van Dal is de persoon op Curaçao, die als contactpersoon voor beide organisaties heeft opgetreden. Zij zet zich al jaren in voor de bomen en natuur op Curaçao.

Op zaterdag 15 december aanstaande zal geplant worden op 4 plantlocaties, te weten op het Beatrixplein (Emmastad), de Capriles-kliniek, het Christoffelpark en Lodge Kura Hulanda. Boomfeestdag-ambassadrice Sandra Reemer en Mavis Albertina (Curaçao) presenteren het programma, dat begint om 9.30 uur op het Beatrixplein.

Hier vindt de officiële start plaats met het planten van de bomen door de eregasten en de 150 kinderen. Vervolgens gaan de kinderen bomen planten op het terrein van de Capriles kliniek en in het Christoffelpark. Zij sluiten deze eerste Koninkrijks-Boomfeestdag af op terrein van Lodge Kura Hulanda te Westpunt. Voor meer informatie, zie http://www.boomfeestdag.nl