liveincuracao.com

advertising | contact

Curacao information - LiveInCuracao.com

2008-01-14 Handelswijze eilandsbestuur weinig tran

PERSBERICHT
14 januari 2008.

Handelswijze eilandsbestuur weinig transparant

Berenschot in afwachting reactie over
correcte toepassing selectieprocedure

WILLEMSTAD/UTRECHT
– Het Curaçaose Bestuurscollege heeft nog geen bevredigend antwoord en toelichting gegeven op herhaalde verzoeken om opheldering over de selectieprocedure. Bureau Berenschot pretendeert niet dat zij persé de opdracht had moeten krijgen voor een nieuwe bestuurlijke organisatie voor Curaçao naar de autonome status binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Maar het verzoek van de Curaçaose Ombudsman aan het eilandbestuur om opheldering binnen 6 weken duidt er op zich op dat wellicht geen correct traject is gevolgd, zoals in de media ook al was gesuggereerd. Berenschot wil dat het eilandbestuur hard maakt dat alles reglementair is verlopen.

Begin december 2007 waren Berenschot en een ander kantoor de laatste twee gegadigden voor de opdracht om binnen drie maanden een plan te overleggen voor een nieuwe bestuurlijke organisatie voor het Land Curaçao. Op 5 december werd de knoop doorgehakt: Berenschot viel af. Op zich is daar niets mis mee. Maar het wordt anders als bijvoorbeeld in de media de indruk gewekt wordt dat Berenschot weliswaar de laagste inschrijver was, maar zou hebben nagelaten om 5% OB in de prijs mee te nemen, wat niet met de werkelijkheid strookt. Voorts verschenen in de lokale pers berichten dat de procedure niet juist was toegepast, wat door andere bronnen vervolgens bevestigd is. Omdat dit een lelijke smet werpt op een zo belangrijke materie als de bestuursorganisatie van Curaçao, heeft Berenschot bij twee gelegenheden het Hoofd van het Stafbureau om opheldering gevraagd, maar beide malen bleek de overheid daartoe niet bereid.
De verzoeken van Berenschot wonnen aan kracht toen medio december ook het kantoor van de Ombudsman naar aanleiding van perspublicaties bij het Bestuurskantoor op Scharloo aanklopte voor volledige openheid van zaken. De Ombudsman is vooralsnog niet overtuigd dat ‘hier geen sprake zou zijn van een niet-behoorlijke gedraging van uw College’. Daarom wil de Ombudsman binnen 6 weken alle relevante stukken over de selectie om te kunnen oordelen. Tussen de Ombudsman en Berenschot is er geen enkel contact geweest over deze zaak.

Getuigenverhoor
Bureau Berenschot stelt via haar advocaat Aike Krips van het lokale kantoor VanEps Kunneman VanDoorne per brief van 21 december aan het Bestuurscollege nog eens dat het het goede recht van de overheid is een ander bureau te kiezen. Wel mag van een overheid verwacht worden dat die zich houdt aan de wettelijke regels en de beginselen van behoorlijk bestuur. Voorts schrijven de regels voor openbare aanbesteding voor dat de overheid op grond van moverende redenen een ander kan aanwijzen, maar dat moet geschieden op aantoonbare goede argumenten. De zweem van willekeur van de kant van de overheid kan alleen weggenomen worden door op adequate wijze informatie te verschaffen over de gehanteerde procedure. Namens Berenschot is aan Gezaghebber Lisa Dindial duidelijk gemaakt dat, als de overheid niet adequaat informeert over de selectieprocedure, overwogen wordt om een verzoek in te dienen via de rechtbank voor een getuigenverhoor onder ede waar de waarheid alsnog aan het licht moet komen. Tot op dit moment heeft de overheid op Scharloo niet gereageerd op de brief van de advocaat van Berenschot.