liveincuracao.com

advertising | contact

Curacao information - LiveInCuracao.com

2008-03-02 Advies Kamer van Koophandel

PERSBERICHT
3 maart 2008

Kamer van koophandel Curaçao

Advies Kamer van Koophandel aan BC over CTB begroting:

“De kost gaat voor de baat uit”

WILLEMSTAD – Hoe nobel het streven van het Curaçaose Bestuurscollege ook moge zijn voor een evenwichtige begroting, het korten van 7,5 miljoen gulden op het budget van het toeristenbureau CTB zoals deze week bekend werd komt in feite neer op een keuze die te omschrijven is als ‘penny-wise, pound-foolish’. De Kamer van Koophandel Curaçao vindt het onverstandig om bij de sterkste groeisector in onze economie, het toerisme, te bezuinigen. Wat visie zou moeten zijn, lijkt hierdoor op paniekvoetbal. Wat deze sector nodig heeft om te groeien is een ‘stabiel’ ondernemersklimaat: geen bezuinigingen, geen verhogingen van kosten en/of uitbreiding van de belastingen. Dat zal leiden tot meer vertrouwen, meer investeringen, groei en zodoende meer werk en bedrijvigheid en dus een breder fiscaal draagvlak; kortom, meer belastingopbrengsten.

De Kamer van Koophandel Curaçao onderschrijft het belang van een sluitende begroting. Dat komt neer op de tering naar de nering zetten, wat niet alleen recht doet aan het aloude beginsel van goed koopmanschap, maar ook aan de beginselen van het modernere ‘good governance’. Curaçao is met het oog op een gezonde ontwikkeling van onze gemeenschap – en om het Land Curaçao een gezonde financiële startpositie te gunnen – de verplichting aangegaan om per 2008 niet méér te lenen dan binnen de zogeheten rentelastnorm kan worden gedragen.

Gezondheidzorgconsumptie

Jarenlang is er op onverantwoorde wijze geleend, waardoor maar liefst 30% van de begroting wordt opgesoupeerd door financieringslasten. Nu het Bestuurscollege eindelijk de mogelijkheden voor een sluitende begroting verkent, zou het voor de hand moeten liggen dat eerst de lang door alle politici getolereerde inefficiënties bij de uitoefening van de overheidstaken op de lijst verschijnen om van de begroting te worden geschrapt. Naast een algemene verlaging van het publieke voorzieningenniveau moet specifiek worden gekeken naar onder meer de enorme verspilling binnen de gezondheidszorg (ruim 17% van de totale begroting); niet als gevolg van het zorgaanbod in deze markt, maar eerder door het gebrek aan effectieve controle, vooral op de ‘consumptie van gezondheidszorg’. Ook werken de maatschappelijke dienstverlening en sociale zorg (9% van de totale begroting) remmend op de economische activering van individuen. Bovendien levert het onderwijs (ruim 17% op de begroting) niet het juiste rendement o p (marktgericht en competent) dat van de investeringen verwacht mag worden.

Groei werkt verruimend

Er is een betoog voorstelbaar om bijvoorbeeld in het onderwijs de investeringen te verhogen en middelen vrij te maken voor de gezondmaking van de gezondheidszorg, dan wel verbetering van de sociale en maatschappelijke zorg. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat de overheidsgelden niet van de Eilandontvanger komen – in lijn met de redenering die het Bestuurscollege hanteert in het geval van FEFFIK – maar dat die gelden in feite van burgers en bedrijven afkomstig zijn; dit is pas een accurate weergave van de realiteit.

Simpel gezegd: hoe meer mensen aan het werk zijn dankzij een verhoogde bedrijvigheid als gevolg van de economische groei, des te meer inkomsten kan de overheid ontvangen om op gepaste wijze invulling aan haar taakopdracht te geven. Economische groei vindt niet plaats zonder investeringen (economie is ‘slechts’ 4% van de eilandbegroting), en die vinden op hun beurt niet plaats zolang het eiland onbekend en onaantrekkelijk is. Gerichte marketing is daarvoor een belangrijk instrument: de kost gaat voor de baat uit!

Dit houdt in dat de overheid doordacht moet omgaan met het snoeimes en in ieder geval niet zonder meer 7,5 miljoen van de CTB budgetbijdrage snoeit. Los hiervan dient het CTB zich serieus te buigen over de noodzaak en de effectiviteit van uitgaven, zoals 6 ton per jaar voor haar website, 1,5 miljoen aan trade shows en seminars en maar liefst 3,5 miljoen gulden aan public relations.

Toerisme draagt groei

Blind snoeien op de economische portefeuille is in ieder geval ‘penny-wise & pound-foolish’, zeker nu de toeristische sector in feite de economische groei in de laatste twee jaar heeft gedragen en komende jaren zal blijven dragen. Bij het creatief bedenken van andere oplossingen mag niet uit het oog worden verloren dat het toerisme een exportproduct is en dus met andere internationale bestemmingen moet concurreren. Door deze sector naast de dure luchthaventarieven en luchtvaartheffingen ook nog eens op te zadelen met allerlei andere heffingen, prijst Curaçao zichzelf uit de markt.